Inne obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o ustanowieniu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzemianka"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW i wysokości do 10 m na działce nr 15/1, obręb Ponikła, gmina Dobrzyniewo Duże.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacych w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr 51/6, obręb Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji Budowa drogi S19 na odcinku: węzeł Knyszyn - węzeł Dobrzyniewo"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji z dnia 2 października 2019 r., znak DIT-III.7440.21.2019 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi S19 na odcinku: węzeł "Knyszyn" (bez węzła) - węzeł "Dobrzyniewo" (bez węzła) od km 15+650 do km 28+000 o długości ok 12,35 km" oraz postanowienia z dnia 2 października 2019 r., znak DIT-III.7440.21.2019 nadającego decyzji z dnia 2 października 2019 r., znak DIT.III.7440.21.2019 rygor natychmiastowej wykonalności

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2019-07-22

Wprowadzający: Bartosz Grzegorczyk

Modyfikujący: Bartosz Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2020-05-28

Opublikował: Bartosz Grzegorczyk

Data publikacji: 2019-07-22