Szkoła Podstawowa w Obrubnikach

 

 

Dyrektor szkoły: Urszula Klimczuk-Piontkowska

 

Charakter szkoły: publiczna

 

Liczba uczniów: 88

 

Izabella Łucja Maliszewska- mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z zarządzania oświatą, kurs warsztatowo-metodyczny z oligofrenopedagogiki dla nauczycieli nauczania początkowego

 

2.      Beata Więckowska- mgr nauczania początkowego, kurs pisma punktowego Braille'a, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

 

4.      Dorota Szydłowska –mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

 

6.                 7.  Ewa Wróblewska- mgr biologii, studia podyplomowe z przyrody, kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki, z bibliotekoznawstwa, z wychowania do życia w rodzinie

 

8.      Danuta Ferenc-Gonczaruk- mgr matematyki, studia podyplomowe z informatyki, kursy kwalifikacyjne: z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z terapii pedagogicznej

 

10.   Anna Sawicka- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, mgr  języka angielskiego

 

12.   Ks. Krzysztof Kowalewski- mgr teologii

 

14.   Wiktoria Poniatowicz- mgr edukacji elementarnej

 

16.   Mariusz Choruży – licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną, szkoła muzyczna II stopnia-kierunek wokalny

 

18.   Katarzyna Joanna Cichoń– mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z logopedii

 

 Sale lekcyjne-10

 

Świetlica szkolna

 

 

 

Boisko szkolne

 

 

 

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: Obrubniki, Kopiska, Kulikówki, Kozińc, Szacił , Krynic, Ponikłej. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami szkoła oferuje uczniom zajęcia pozalekcyjne. Są to: koła-matematyczne, ekologiczno-przyrodnicze, języka angielskiego, sportowe, Caritas, plastyczne, modelarskie, komputerowe oraz chór. Od klasy  zerowej uczniowie z trudnościami edukacyjnymi otrzymują pomoc na zajęciach zespołów dydaktyczno-wyrównawczych , zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedyczną. Uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. W czasie zajęć lekcyjnych dzieci korzystają z dożywiania w postaci ciepłej herbaty i bułeczki.

 

Od wielu lat szkoła bierze w szeregu rożnych innych akcji tj: „Góra Grosza”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z Prawami Dziecka”, „Szkoło Pomóż i Ty”, „Szkoła w Klubie UNICEF”

 

Integrowanie się szkoły ze środowiskiem lokalnym służy nawiązanie kontaktów z jednostka samorządu terytorialnego- Urzędem Gminy w Dobrzyniewie Dużym, Parafią Rzymskokatolicką w Kozińcach, GOPS-em w Dobrzyniewie Dużym, Strażą Pożarną w Kozińcach, sołtysami wsi, w których mieszkają nasi uczniowie.

 

Autor: Izabella Łucja Maliszewska

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Izabella Łucja Maliszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2011-09-19

Modyfikujący: Leszek Dzienis

Data modyfikacji: 2015-01-20

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2006-07-25