Badania wody pitnej w Gminie Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje poniżej mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

1. Wyniki badań wody pitnej z dnia 17.05.2018r.

2. Wyniki badań wody pitnej z dnia 22.06.2018r.

3. Wyniki badań wody pitnej z dnia 13.07.2018r.

4. Wyniki badań wody pitnej z dnia 12.07.2018r.

5. Wyniki badań wody pitnej z dnia 16.07.2018r.

6. Wyniki badań wody pitnej z dnia 09.08.2018r.

7. Wyniki badań wody pitnej z dnia 20.09.2018r.

8. Wyniki badań wody pitnej z dnia 24.09.2018r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Gabrel

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-05-24