Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2016

 

Projekt Budżetu Gminy na rok 2016

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

z 30.06.2016 roku

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

z 31.12.2016 roku

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała XXVI/138/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-07-02

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Data modyfikacji: 2018-07-06

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2015-11-26