Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2016

 

Projekt Budżetu Gminy na rok 2016

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowychfi

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Data modyfikacji: 2017-03-07

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2015-11-26