Ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 13 listopada 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 XLVIII SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 19 października 2018 r.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,

b) udzielenia dotacji Parafii p.w. MIłosierdzia Bożego w Pogorzałkach,

c) nadania nazwy ulicy Wesoła w miejscowości Nowe Aleksandrowo

d) utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobrzyniewo Duże oraz nadanie jej statutu.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2018 r.

7. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      Mirosław Kłosek

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-11-06

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23