Ogłoszenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

 • Konsultacje - Komunikat Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z 07.01.2019r.

 • Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów: ZSP w Dobrzyniewie Dużym i SP w Pogorzałkach

 • Informacja o dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania "Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużym"

 • Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego w rolnictwie

 • ogłoszenie o dostępie do serwisu wspierającego początkujące firmy

 • ogłoszenie dotyczące zmian w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże

 • informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 66/1 i nr 66/2 o łącznej powierzchni 0,1640 ha położonej w obrębie Obrubniki.

 • ogłoszenie o terminach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 • ogłoszenie o konkursie na Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Nowym Aleksandrowie i Fastach

 • ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrabołach

 • Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że do dnia 30 czerwca 2015r. można zgłaszać Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na okres kadencji 2016-2019.

 • Ogłoszenie o terminach składania wniosków o zwrot kosztów zakupu podręczników

 • Informacja o dofinansowaniu zadania – pn: Remont i doposażenie dawnego Domu Kultury w Pogorzałkach przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże o wyborze sołtysa wsi Dobrzyniewo Kościelne.

 • Obwieszczenie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Pogorzałki

 • Obwieszczenie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Kozińce

 • Obwieszczenie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Krynice

Metryka strony

Udostępniający: Leszek Dzienis

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2008-10-20

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2008-10-20

Data modyfikacji: 2019-01-08

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2008-10-20