Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku.

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli
Przedmiot (zakres) kontroli
1.
Wojewoda Podlaski    w Białymstoku
26.06.2007r
Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu państw w 2006r. i I kw. 2007r. na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
2.
Marszałek Województwa Podlaskiego
20.08.2007 r.
Wykorzystanie środków SPO „Budowa boisk w Dobrzyniewie Dużym – II Etap – urządzenie i wyposażeni kompleksu boisk”.
3.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
21.11.2007-16.01.2008 r.
Kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej Gminy za rok 2006..
4.Wojewoda Podlaski w  Białymstoku
20.12.2007 r.
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna

w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu,

tel. 085 742 81 55.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2008-09-24

Data modyfikacji: 2008-09-24

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2008-09-24