Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2010 roku

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli
Przedmiot (zakres) kontroli
1.
Wojewoda Podlaski    w Białymstoku
25.02.2010r.-02.03.2010r.
Prawidłowość przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na finansowanie powyższych świadczeń.
2.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
10.04.2010r.
Realizacja przez Szefa OC Gminy zadań dotyczących gospodarowania sprzętem OC.
3.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
21.05.2010r.
Sprwadzenie prawidlowośći realizacji Projektu RPPD.02.0102-20-111/08.
4.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
10 - 11 czerwca 2010r.
Inwestycje jednostek samorzadu terytorialnego z uwzględnieniem projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
5.Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego13.09.2010r.Kontrola na zakońćzenie realizacji Projektu RPPD.06.01.00-20-039/08
6Podlaski Urząd Wojewódzki w Bialymstoku06 - 08 grudnia 2010r.Realizacja zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7Starostwo Powiatowe w Białymstoku17.12.2010r.Kontorla dotacji udzielonej w 2009 r. na konkurs "Mama, tata i ja".

 

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna

w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu,

tel. 085 742 81 55.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2011-02-10

Data modyfikacji: 2011-02-10

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2011-02-10