Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku.

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli

Przedmiot (zakres) kontroli

1
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
11.01.2011 r.
Gminne Centrum Kultury - kontrola problemowa w zakresie
gospodarki finansowej i zamówień publicznych za 2012 rok.
2
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
18.01.2011 r.
Gospodarka finansowa i zamóienia publiczne w 2012 roku
w Zespole Szkół w Dobrzyniewie Dużym
3
Okręgowa Inspekcja Pracy
w Białymstoku
9-11.05.2011 r.
kontrola problemowa prawnej ochrony pracy w Urzędzie
4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku
12.04.2011 r.
Ubezpieczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej
5 II Urząd Skarbowy w Białymstoku 30.06.2011 r. Prawidłowość i trzetelność rozliczenia podatku od towarów i usług za I/2011
6
Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku
23-24.11.2011 r.
Kontrola koordynowana wydawania zezwoleń na sprzedaż napojó alkoholowych,
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych, ochrona przed martwymi i bezdomnymi zwierzętami
7
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
02.12.2011 r.
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych
8
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku
12.12.2011 r.
kontrola problemowa

 

 

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna
w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu,
tel. 085 742 81 55.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2013-01-07

Data modyfikacji: 2013-01-07

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2013-01-07