Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku.

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli

Przedmiot (zakres) kontroli

1
Wojewoda Podlaski
09.03.2012 r.
Kontrola problemowa Szkoły Podstawowej
w Chrabołach w ranach programu "Radosna Szkoła".
2
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
27.04.2012 r.
Kontrola zakończenia projektu WND-RPPD.02.01.02-20-112/08
3
Archiwum Państwowe w Białymstoku
20.06.2012 r.
kontrola problemowa archiwum USC
4
Wojewoda Podlaski
06.07.2012 r.
Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi
5 Archiwum Państwowe w Białymstoku 14.09.2012 r. kontrola archiwum zakładowego
6
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 23-24.10.2012 r. kontrola sprawdzająca, prawna ochrona pracy

 

 

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna
w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu,
tel. 085 742 81 55.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2013-01-07

Data modyfikacji: 2013-01-07

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2013-01-07