Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 2018 poz. 870 ze zm.)

 

Czym jest petycja:

Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Termin załatwienia petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2019-09-13

Wprowadzający: Bartosz Grzegorczyk

Modyfikujący: Bartosz Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2019-09-17

Opublikował: Bartosz Grzegorczyk

Data publikacji: 2019-09-13