1. sprzątanie przystanków autobusowych łącznie z odbiorem nieczystości stałych ze śmietniczek na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże; 2. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z dzierżawą pojemników na odpady.

Dobrzyniewo Duże, dnia 27.11.2017r.

 

IPG.7031.8.2017

 

ZAPYTANIE O CENĘ

na wykonanie usługi w zakresie:

 

  1. sprzątanie przystanków autobusowych łącznie z odbiorem nieczystości stałych ze śmietniczek na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
  2. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z dzierżawą pojemników na odpady.

 

 

            Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej w zakresie:

 

  1. Sprzątania przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże przy drogach publicznych zgodnie załącznikiem graficznym w tym odbiór nieczystości stałych ze śmietniczek rozstawionych przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (44 śmietniczek, w tym 1 przy Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże) wraz z ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi ustaw.

Częstotliwość uprzątnięcia przystanków autobusowych będzie odbywała się 2 razy w miesiącu, w około dwutygodniowych odstępach t. j. w I i II połowie danego miesiąca (odrębnie ustalony harmonogram).

 

  1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wraz z dzierżawą pojemników na odpady wg poniższego wykazu:

 

L.p.

Lokalizacja

Dzierżawa i pojemność opróżnianego  pojemnika

Częstotliwość odbioru

 w około dwu- lub czterotygodniowych odstępach (odrębnie ustalony harmonogram).

1

Świetlica Wiejska w Dobrzyniewie Kościelnym

Dobrzyniewo Kościelne 17

MGB 120

1 raz w miesiącu

2

Świetlica Wiejska w Borsukówce

Borsukówka 18

MGB 120

1 raz w miesiącu

3

Świetlica Wiejska w Bohdanie

MGB 120

1 raz w miesiącu

4

Świetlica Wiejska w Chrabołach

Chraboły 41

MGB 240

1 raz w miesiącu

5

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

MGB 1100

2 razy w miesiącu

6

Boisko we wsi Letniki

 

MGB 1100

1 raz w miesiącu

7

Boisko we wsi Gniła

MGB 1100

1 raz w miesiącu

8

Kompleks boisk sportowych Orlik w Nowym Aleksandrowie

ul. Pogodna 125

MGB 1100

na zgłoszenie telefoniczne

 

9

Kompleks boisk sportowych w Dobrzyniewie Dużym

ul. Ełcka

MGB 1100

na zgłoszenie telefoniczne

 

            Umowa zlecenia zostanie zawarta na okres 3 lat tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

Oferty należy składać na załączonym Formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie, osobiście lub pocztą na adres - Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 25,
16 – 002 Dobrzyniewo Duże, w terminie do 8 grudnia 2017r. do godz. 12.00.

 

Załącznik:

  1. Mapka z lokalizacją przystanków autobusowych.
  2. Projekt umowy.
  3. Formularz ofertowy.

 

 z up. Wójta

Wojciech Cybulski

Zastępca Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2017-12-08

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2017-11-30