Dobrzyniewo Duże, dnia 25.02.2015 r.

 

Or.271.1.2.2015                                    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego do Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

      Gmina Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

REGON 050659250 NIP 966-184-41-07

tel. (85) 742-81-55, fax.(85) 719-71-47

e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu kompletów sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlic wiejskich na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w skład którego wchodzą:

stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, stół do gry Piłkarzyki o niżej wskazanych wymiarach i właściwościach:

1) Specyfikacja stołu do bilarda :

a) Pole gry stołu wykonane zostało z wysokiej jakości płyty MDF 18 mm, pokryte zielonym, 180 gramowym poliestrem.

b) Brzegi stołu wykonane są z mocnego tworzywa PCV, co zapobiega ścieraniu.

c) stół posiada ramę, wykonaną z solidnej płyty MDF.

d)  Nogi stołu wykonane są z mocnej płyty wiórowej o przekroju "L", wyposażone w śruby

regulujące wysokość.

e)  Łuzy wykonane z twardej gumy.

f) Narożniki stołu zabezpieczone są trwałym tworzywem.

g) posiada certyfikat EN957

h) Kolor sukna: zielone ; Kolor stołu: wiśnia lub czarny

i) Wymiary:

Długość: 233cm

Szerokość: 121cm

Wysokość z nogami: 80cm

Wymiary pola gry:

Długość: 190cm

Szerokość: 98cm

j) Zestaw ze stołem musi zawierać:

- Stół bilardowy

- Komplet 16 bil (Szesnaście najwyższej jakości bill o średnicy 57,2 mm. Najwyższa jakość i

estetyczne opakowanie)

- Trójkąt do ustawiania bil

- Szczotka do czyszczenia sukna

2) Specyfikacja stołu do tenisa stołowego:

a) zestaw z siatką i uchwytami.

b) Wymiary stołu: 274 x 152,5 x 76 cm

c) Blat: płyta MDF 15 mm

d) Rama wzmacniająca: 20 x 30 mm

e) Podstawa: 20 x 30 mm i 30 x 30 mm

f) System blokady kółek

g) Kółka: 8 kółek 50 mm wszystkie kółka ruchome, 4 kółka z blokadą

3) Specyfikacja stołu do gry Piłkarzyki:

a) Obudowę i blat wykonany z wysokiej jakości płyty MDF pokrytej laminatem (płyta gry o

grubości 15 mm).

b) Drewniane uchwyty piłkarzyków.

c) Otwory na wyjmowane piłeczki.

d) Manualne liczniki goli po obu stronach.

e) Stalowe prowadnice o grubości 16 mm oraz piłkarzyki łożyskowe zabezpieczone gumowymi

stoperami.

f) 2 poprzeczki stabilizujące masywną konstrukcję.

g) Regulację wysokości nóg.

h) Otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska.

i) 2 uchwyty na napoje.

j) 2 piłeczki do gry.

k) Wymiary stołu: 146 x 79 x 87 cm

l) Wymiary pola gry: 118 x 68 cm

 

Powyższy sprzęt należy dostarczyć bezpośrednio do świetlic wiejskich na niżej wskazane adresy:

1.      Świetlica Wiejska w Gniłej, Gniła 13, 16-002 Dobrzyniewo Duże

2.      Świetlica Wiejska w Jaworówce, Jaworówka 8A, 16-002 Dobrzyniewo Duże

3.      Świetlica Wiejska w Kozińcach, Kozińce 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże

4.      Świetlica Wiejska w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 109, 16-002 Dobrzyniewo Duże

5.      Świetlica Wiejska w Pogorzałkach, Pogorzałki 153, 16-002 Dobrzyniewo Duże

6.      Świetlica Wiejska w Ponikłej, Ponikła 34, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy co najmniej 1 dzień przed dostawą.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 20.03.2015 r.

     

 

V. Zawartość i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego na formularzu – załącznik nr 1,

 

VI. Ofertę należy przesłać w formie:

a)      pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy  Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego do Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

b)      elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

Oferty należy dostarczyć do dnia 04.03.2015r. (środa) do godziny 10:00 (rano). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

VII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)      Formularz oferty – załącznik 1

2)      Wzór umowy – załącznik 2

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Bogdan Zdanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Cybulski

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2015-02-25