Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa, roboty budowlane)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże

dostawa

Przetarg nieograniczony

220.000,00

I kwartał 2018

2.

Dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże

dostawa

Przetarg nieograniczony

450.000,00

I kwartał 2018

3.

Przebudowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym

roboty
budowlane

Przetarg nieograniczony

680.000,00

I kwartał 2018

4.

Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym

roboty
budowlane

Przetarg nieograniczony

480.000,00

I kwartał 2018

5.

Przebudowa ul. Kościelna oraz część ul. Królewskiej w Nowym Aleksandrowie

roboty
budowlane

Przetarg nieograniczony

750.000,00

I kwartał 2018

6.

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan

roboty
budowlane

Przetarg nieograniczony

880.000,00

I-II kwartał 2018

7.

Budowa stacji SUW typu Hydrofiltr wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Obrubnikach

roboty
budowlane

Przetarg nieograniczony

1.200.000,00

I-II kwartał 2018

8.

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Zagórnej i Sosnowej

roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony

500.000,00

II kwartał 2018

9.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki

roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony

170.000,00

II kwartał 2018

10.

Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach

roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony

150.000,00

II-III kwartał 2018

11.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339B na odcinku Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże (ul. Kościelna)

roboty
budowlane

Przetarg nieograniczony

3.500.000,00

III-IV kwartał 2018

12.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże

usługa

Przetarg nieograniczony

700.000,00

IV kwartał 2018

 

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 16.01.2018 r.

 Bogdan Zdanowicz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-01-24

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-01-24

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-01-24