Lista przetargów ogłoszonych w 2018 roku

Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł
Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże.
Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy opinii przez biegłego specjalistę w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej
Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 139523B - ulica Kościelna oraz część ulicy Królewskiej Nr 105458B w Nowym Aleksandrowie
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże
Przebudowa drogi gminnej nr 139523B – ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie
Remont dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami wraz z remontem odwodnienia
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże - UNIEWAŻNIONO
Zapytanie ofertowe na usługę pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji operacji pn: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki.
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji operacji pn: Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym”.
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym”
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym” - UNIEWAŻNIONY
Dostawa ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”
Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki
Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Gminy Dobrzyniewo Duże
Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym
Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym
Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym - UNIEWAŻNIONYPrzebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym - UNIEWAŻNIONY
Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym - UNIEWAŻNIONY
Dostawa materiałów do napraw nawierzchni drogowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
Zapytanie na obsługę informatyczną Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018r.
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2019-01-25

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Modyfikujący: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2019-01-25