Ewidencja działalności gospodarczej

/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzje o wykreśleniu /

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest na Urzędzie Gminy na stanowisku ds. geodezji, gospodarki gruntami, lokalami i przedsiębiorców /pokój nr.11/.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej / Dz. U. Nr 101 poz.1178 z późniejszymi zmianami /.

Zgodnie z art.88 ust 2 w/w ustawy ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane z ewidencji udostępniane są na wniosek zainteresowanej strony .

Metryka strony

Udostępniający: Wiesława Wojtkielewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-14