Rejestr mieszkańców. Rejestr wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych

 

Rejestr mieszkańców oraz rejestr wydanych , utraconych i anulowanych dowodów osobistych prowadzone są w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego na stanowisku d/s obywatelskich / pokój nr 5 /.

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. z 2006 roku , Nr 139, poz.993 z późniejszymi zmianami /.

Informacje z rejestru mieszkańców oraz rejestru wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych wydawane są na pisemny wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych . Wzór wniosku określa rozporządzenie MSWiA z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wzoru wniosku formularza o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych / Dz. U. Nr 105, poz. 667/. Wysokość opłat za udostępnianie danych zawartych w w/w rejestrach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat /Dz. U. Nr 207, poz. 1298/

 

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Bilmin

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2013-01-07

Data modyfikacji: 2013-01-07

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2006-07-14