Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy i Wójta Gminy prowadzony jest w Urzędzie Gminy na wieloosobowym stanowisku d/s organizacyjnych , kadrowych i Rady Gminy / pokój nr.1 /

 

Podstawę prawną stanowi § 21 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych / Dz. U. Nr.112 , poz. 1319 z późniejszymi zmianami /.

 

Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 roku Nr. 101 , poz.926 /.

Udostępnia się na wniosek tylko informacje dotyczące liczby,tematyki oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków .

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-14