Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

 

 

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony jest w Urzędzie Gminy na wieloosobowym stanowisku d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej / pokój nr.10 /.

 

Podstawę prawną stanowi art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 roku /.

Udostępnianie danych osobowych zawartych w rejestrze odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r Nr. 101 , poz.926 / . Art.23 i 29 w/w ustawy określają dopuszczalność oraz sposób przetwarzania danych zawartych w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy . Dane osobowe udostępniane są na pisemny umotywowany wniosek osób których dane dotyczą , chyba , że przepis innej ustawy stanowi inaczej . Udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie z przeznaczeniem , dla którego zostały udostępnione .

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Ruminowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-14