Rejestr wyborców

Rejestr wyborców prowadzony jest w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego na stanowisku d/s obywatelskich / pokój nr.5a /, obejmuje stale zamieszkałe na terenie gminy osoby , którym przysługuje prawo wybierania .

Podstawę prawna stanowi ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U Nr 46 , poz. 499 z późniejszymi zmianami / . Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek , do wglądu w urzędzie gminy .

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Bilmin

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-14