Struktura Urzędu Gminy

 

Siedzibą władz gminnych jest Urząd Gminy mieszczący się w Dobrzyniewie Dużym przy

ul.Białostockiej 25 16-002 Dobrzyniewo Duże.

CZAS PRACY URZĘDU :

poniedziałek w godzinach: 800 - 1600    

wtorek - piątek w godzinach: 730 - 1530

w soboty i niedzielę Urząd jest nieczynny.

 

Urzędem Gminy kieruje:

WÓJT GMINY - pokój nr 1
Wojciech Cybulski
tel: 085 742 81 55 w. 22, tel: 603171444


W kierowaniu Urzędem Wójta wspomagają :

ZASTĘPCA WÓJTA - pok. 14

Piotr Citko

e-mail: p.citko@dobrzyniewo.pl

tel: 601221244, tel: 085 742 81 55 w. 18

SEKRETARZ GMINY - wakat

SKARBNIK GMINY - pok. 7

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska 

e-mail: skarbnik@dobrzyniewo.pl 

tel: 085 719 71 19, tel: 085 742 81 55 w. 12

RADCA PRAWNY - pokój nr 8

Hanna Nikitiuk


  

W Urzędzie Gminy utworzone są następujące komórki organizacyjne :

5. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23

6. STANOWISKA OBSŁUGI

 

Referat Organizacyjny 

1. Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych- pokój nr 1

Elżbieta Jackowska

e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl 

tel: 085 742 81 55, fax: 085 719 71 47

2. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - pokój nr 10

Mariola Grzegorczyk

e-mail: m.grzegorczyk@dobrzyniewo.pl 

tel: 085 742 81 55 w. 17

3. Pomoc administracyjna - pokój nr 1

Anna Adamska

e-mail: a.adamska@dobrzyniewo.pl 

tel: 085 742 81 55

4. Zastępca Wójta - Piotr Citko j.w
5. Sekretarz Gminy - wakat
6. Stanowisko obsługi: sprzątaczka - Anna Malinowska

REFERAT sPRAW OBYWATELSKICH I USC

1. Zastępca Kierownika USCInspektor ds. oświaty i działalności  gospodarczej - pokój nr 6

Wiesława Wojtkielewicz

e-mail: w.wojtkielewicz@dobrzyniewo.pl   

tel: 85 719 71 55 , tel: 85 742 81 55 w. 15

2. Inspektor ds. obywatelskich - pokój nr 5

Ewa Bilmin

e-mail: e.bilmin@dobrzyniewo.pl

tel: 085 749 29 49, tel: 085 742 81 55 w. 24

3. pOMOC ADMINISTRACYJNA - pokój nr 5

Agnieszka Rutkowska

e-mail: a.rutkowska@dobrzyniewo.pl

tel: 085 749 29 49 , tel: 085 742 81 55 w. 24

REFERAT FINANSOWY

1. Kierownik Referatu - pokój nr 7

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska - Skarbnik Gminy

e-mail: skarbnik@dobrzyniewo.pl

tel: 085 719 71 19 , tel: 085 742 81 55 w. 26

2. Inspektorzy ds. wymiaru - pokój nr 2

Lilla Łapińska

e-mail: l.lapinska@dobrzyniewo.pl,

tel: 085 742 81 55 w.23

Justyna Walesiuk

e-mail: j.walesiuk@dobrzyniewo.pl

tel. 085 742 81 55 w.23

Anna Gęsiewska

e-mail: a.gesiewska@dobrzyniewo.pl

tel. 085 742 81 55 w.23

 

3. Inspektorzy ds. księgowości podatkowej - pokój nr 3

Elwira Żmiejko

e-mail: e.zmiejko@dobrzyniewo.pl

tel: 085  719 76 56 , tel: 085 742 81 55 w.12

Katarzyna Niewińska

e-mail: k.niewinska@dobrzyniewo.pl

tel: 085 719 76 56 , tel: 085 742 81 55 w.12

4. Inspektorzy ds. księgowości budżetowej - pokój nr 4

Alina Domalewska

tel: 085 719 75 34 , tel: 085 742 81 55 w.13

Łucja Mudzińska

e-mail: l.mudzinska@dobrzyniewo.pl 

tel: 085 719 75 34 , tel: 085 742 81 55 w.13

Ewa Winnicka - pokój nr 3

e-mail: e.winnicka@dobrzyniewo.pl

tel: 085 742 81 55 wew. 19

REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI

1. Kierownik Referatu - pokój nr 8

WAKAT

tel. 085 742 81 55 w. 14,

e-mail:

2. Inspektor ds. ochrony środowiska - pokój nr 9
Anna Szeligowska

e-mail: a.szeligowska@dobrzyniewo.pl

tel: 085 74 28 155 w. 28

3. Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym - pokój nr 9

Magdalena Bernatowicz

e-mail: m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl 

tel: 085 74 28 155 w. 28

4. Podinspektor ds. inwestycji - pokój nr 13

Małgorzata Sokólska

e-mail: m.sokolska@dobrzyniewo.pl

tel: 085 74 25 155 w. 20

5. Inspektorzy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej - pokój nr 12

Kwit Sebastian

e-mail: s.kwit@dobrzyniewo.pl

tel: 085 719 79 00 tel: 085 742 81 55 w. 16

 

Maria Seweryn  - pokój nr 12

e-mail: m.seweryn@dobrzyniewo.pl

tel: 085 719 79 00 , tel: 085 742 81 55 w.16

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23

1. Kierownik Referatu

Michał Gabrel

e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

tel: 085 719 78 10 , kom: 883 910 005

2. Podinspektor ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej

Ewelina Zimoch

3. Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji

 Marek Kurowski

4. Pomoc administracyjna

Urszula Andruszkiewicz

5. Specjalista ds. utrzymania dróg - pokój nr 13

Marcin Kulikowski

e-mail: m.kulikowski@dobrzyniewo.pl

tel: 085 742 81 55 w. 20

 

6. Konserwator ogólny

Waldemar Rowgało

7. Konserwator ogólny

Adam Łoś

8. Konserwator ogólny

Sławomir Świsłocki

9. Robotnik gospodarczy

Grzegorz Kamieński

10. Konserwatorzy wodociągowo-kanalizacyjni:

Jan Sokół - po. operatora koparki
Bogdan Radziszewski - kierowca 
Grzegorz Olechnowicz
Tadeusz Kitlas

 11.  Kierowcy autobusów szkolnych:

Mateusz Kamiński
Jerzy Wyszyński
Adam Turczyński
 

12. Opiekunki dzieci dowożonych do szkół

Teresa Powichrowska
Ewa Sochoń (1/2 etatu)
Agata Dymko (3/4 etatu)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pugacewicz

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2007-11-29

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2006-07-13