Struktura Urzędu Gminy

 

Siedzibą władz gminnych jest Urząd Gminy mieszczący się w Dobrzyniewie Dużym przy ul.

Białostockiej 25 16-002 Dobrzyniewo Duże.

CZAS PRACY URZĘDU :

poniedziałek w godzinach: 800 - 1600    

wtorek - piątek w godzinach: 730 - 1530

w soboty i niedzielę Urząd jest nieczynny.

 

Urzędem Gminy kieruje Wójt Gminy - Bogdan Zdanowicz - pokój nr 1, wojt@dobrzyniewo.pl , tel. 502691358, tel. 085 742 81 55 w. 22,

Wójt Gminy przyjmuje interesantów we wtorki i piątki w godzinach 900- 1200.

 

W kierowaniu Urzędem Wójta wspomagają :

Zastępca Wójta - Piotr Citko - pok. 14, p.citko@dobrzyniewo.pl tel. 601221244, tel. 085 742 81 55 w. 18

Sekretarz Gminy - Wojciech Cybulski - pok. 1A, w.cybulski@dobrzyniewo.pl  tel. 603171444, tel. 085 742 81 55 w. 21

Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka-Dobrzyńska - pok. 7, skarbnik@dobrzyniewo.pl , tel. 085 719 71 19 lub 085 742 81 55 w. 12,

Radca Prawny - Hanna NIKITIUK - pokój nr 8.  


W pokoju nr 10 wyłożone są do wglądu akty prawa miejscowego oraz udostępnia się dokumenty dotyczące realizacji przez Gminę zadań publicznych.

  

W Urzędzie Gminy utworzone są następujące komórki organizacyjne :

 

5. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23

6. STANOWISKA OBSŁUGI

 

Referat Organizacyjny 

1. Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych - Elżbieta JACKOWSKA - pokój nr 1, tel. 085 742 81 55, fax 085 719 71 47,

e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

2. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Mariola GRZEGORCZYK - pokój nr 10, tel. 085 742 81 55 w. 17,

e-mail: m.grzegorczyk@dobrzyniewo.pl

 3. Zastępca Wójta - Piotr Citko j.w
 4. Sekretarz Gminy - Wojciech Cybulski j.w

 5. Stanowisko obsługi: sprzątaczka - Anna Malinowska

REFERAT sPRAW OBYWATELSKICH I USC

1. Zastępca Kierownika USCInspektor ds. oświaty i działalności  gospodarczej,  - Wiesława Wojtkielewicz - pokój nr. 6, tel. 85 719 71 55 lub 85 742 81 55 w. 15,

e-mail: w.wojtkielewicz@dobrzyniewo.pl    

2. Inspektor ds. obywatelskich - Ewa BILMIN - pokój nr 5, tel. 085 749 29 49 lub 085 742 81 55 w. 24,

REFERAT FINANSOWY

1. Kierownikiem Referatu jest Dorota RUDNICKA - DOBRZYŃSKA - Skarbnik Gminy-pokój nr 7. tel. 085 719 71 19 lub 085 742 81 55 w. 26

e-mail: skarbnik@dobrzyniewo.pl

2. Inspektorzy ds. wymiaru

Lilla ŁAPIŃSKA - pokój nr 2, tel. 085 742 81 55 w.23, 

e-mail: l.lapinska@dobrzyniewo.pl,

Justyna WALESIUK - pokój nr 2, tel. 085 742 81 55 w.23,

Anna GĘSIEWSKA - pokój nr 2, tel. 085 742 81 55 w.23,

3. Inspektorzy ds. księgowości podatkowej

Elwira ŻMIEJKO - pokój nr 3, tel. 085  719 76 56 lub 085 742 81 55 w.12,

e-mail: e.zmiejko@dobrzyniewo.pl,

Katarzyna NIEWIŃSKA - pokój nr 3, tel. 085 719 76 56 lub 085 742 81 55 w.12,

4. Inspektorzy ds. księgowości budżetowej

Alina DOMALEWSKA - pokój nr 4, tel. 085 719 75 34 lub 085 742 81 55 w.13,

Łucja MUDZIŃSKA - pokój nr 4, tel. 085 719 75 34 lub 085 742 81 55 w.13

e-mail: l.mudzinska@dobrzyniewo.pl 

Ewa WINNICKA - pokój nr 3, tel. 085 7428155 wew. 19

e-mail: e.winnicka@dobrzyniewo.pl

 

REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI

1. Kierownikiem Referatu jest WAKAT - pokój nr 8, tel. 085 742 81 55 w. 14,

e-mail:

2. Inspektor ds. ochrony środowiska - Anna SZELIGOWSKA - pokój nr 9, tel. 085 74 28 155 w. 28,

e-mail: a.szeligowska@dobrzyniewo.pl

3. Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym - Magdalena BERNATOWICZ - pok. nr 9,  tel. 085 74 28 155 w. 28,

e-mail: m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl

4. Podinspektor ds. inwestycji - Małgorzata SOKÓLSKA - pok. nr 13, tel. 085 74 25 155 w. 20

e-mail: m.sokolska@dobrzyniewo.pl

4. Inspektorzy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Danuta RUMINOWICZ - pokój nr 12, tel. 085 719 79 00 lub 085 742 81 55 w. 16,

e-mail: d.ruminowicz@dobrzyniewo.pl

Maria SEWERYN  - pokój nr 12, tel. 085 719 79 00 lub 085 742 81 55 w.16

e-mail: m.seweryn@dobrzyniewo.pl

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23

1. Kierownikiem Referatu jest Michał GABREL tel. 085 719 78 10, kom. 883 910 005

e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

2. Podinspektor ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej - Ewelina ZIMOCH

3. Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji - Marek KUROWSKI 

4. Specjalista ds. utrzymania dróg - Marcin Kulikowski - pokój nr. 13, tel. 085 742 81 55 w. 20

e-mail: m.kulikowski@dobrzyniewo.pl

5. Konserwator ogólny - Waldemar ROWGAŁO

6. Konserwator ogólny - Adam ŁOŚ

7. Konserwator ogólny - Sławomir ŚWISŁOCKI

8. Robotnik gospodarczy - Grzegorz KAMIEŃSKI

9. Konserwatorzy wodociągowo-kanalizacyjni:

- Jan SOKÓŁ - po. operatora koparki
- Bogdan RADZISZEWSKI - kierowca 
- Grzegorz OLECHNOWICZ
- Wojciech KUCZYŃSKI
- Tadeusz KITLAS

 9.  Kierowcy autobusów szkolnych:

- Mateusz KAMIŃSKI
- Jerzy WYSZYŃSKI
- Adam TURCZYŃSKI
 

10. Opiekunki dzieci dowożonych do szkół

- Teresa POWICHROWSKA
- Ewa SOCHOŃ (1/2 etatu)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pugacewicz

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2007-11-29

Data modyfikacji: 2018-05-24

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2006-07-13