REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23
tel./fax 857 197 810, e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

 

Kierownikiem Referatu jest Michał GABREL tel. 85 719 78 10, kom. 883 910 005

e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

Podinspektor ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej - Ewelina ZIMNOCH

Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji - Marek KUROWSKI 

Podinspektor ds. utrzymania dróg - Marcin Kulikowski - pokój nr. 13, tel. 742 81 55 w. 20

e-mail: m.kulikowski@dobrzyniewo.pl

Konserwator ogólny - Waldemar ROWGAŁO

Konserwator ogólny - Adam ŁOŚ

Robotnik gospodarczy - Grzegorz KAMIEŃSKI

Konserwatorzy wodociągowo-kanalizacyjni:

- Jan SOKÓŁ - po. operatora koparki
- Bogdan RADZISZEWSKI - kierowca 
- Grzegorz OLECHNOWICZ
- Tadeusz KITLAS
- Jerzy KRASUCKI

Kierowcy autobusów szkolnych:

- Mateusz KAMIŃSKI
- Jerzy WYSZYŃSKI
- Adam TURCZYŃSKI
 

Opiekunki dzieci dowożonych do szkół

- Teresa POWICHROWSKA
- Ewa SOCHOŃ (1/2 etatu)

 

 
Prowadzona działalność:

        -      eksploatacja i konserwacja komunalnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

       -      naliczanie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,

       -      ewidencjonowanie odbiorców wody i kanalizacji,

       -      wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

       -      konserwacja komunalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Instrukcja postępowania - Jak podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Kurowski

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Pugacewicz

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Bartosz Grzegorczyk

Data wprowadzenia: 2011-03-07

Modyfikujący: Bartosz Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2019-07-22

Opublikował: Bartosz Grzegorczyk

Data publikacji: 2011-03-07