Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - pokój nr. 10

 

Zadania:

 

1. Udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu.

2. Przygotowywanie i rozsyłanie materiałów związanych z przygotowywaniem sesji Rady i posiedzeń Komisji radnym, sołtysom i zaproszonym gościom.

3. Sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady, posiedzeń i kontroli Komisji.

4. Przekazywanie materiałów do organów nadzoru i do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

5. Przekazywanie uchwał Rady do realizacji w/g właściwości.

6. Prowadzenie zbiorów i rejestrów związanych z działalnością Rady i Komisji Rady:

  1. zbioru i rejestru uchwał Rady,

  2. zbioru i rejestru przepisów gminnych,

  3. zbioru projektów uchwał,

  4. rejestru wniosków i opinii Komisji,

  5. rejestru wniosków i interpelacji radnych,

  6. prowadzenie zbioru protokołów sesji Rady,

  7. prowadzenie zbioru protokołów Komisji.

7. Nadzorowanie osób korzystających z wglądu do dokumentów Rady i Komisji stanowiących informację publiczną.

8. Zakup i kompletowanie Dzienników Urzędowych zawierających akty prawa miejscowego Gminy.

9. Wypłacanie diet należnych radnym i sołtysom.

10.Wykonywanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

11.Współdziałanie z gminnymi jednostkami pomocniczymi.

12.Pozyskiwanie danych i informacji oraz ich przekazywanie do współpracujących z Gminą portali internetowych.

13. Prowadzenie spraw związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Metryka strony

Udostępniający: Mariola Grzegorczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2018-02-13

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Modyfikujący: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-02-13

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2006-07-13