Inspektor ds.organizacyjnych i kadrowych

Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych - pokój nr.1

 

Zadania:

 

1. Prowadzenie sekretariatu Wójta.

2. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji urzędu.

3. Prowadzenie wszelkich spisów, rejestrów, ewidencji i zbiorów nie zastrzeżonych do kompetencji innych stanowisk pracy.

4. Prowadzenie spraw i akt osobowych pracowników urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników tych jednostek, z wyłączeniem osób zatrudnionych w szkołach.

5. Prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych pracowników urzędu gminy.

6. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prowadzenie archiwum zakładowego, spraw związanych z kasacją akt oraz ich przekazywaniem do Archiwum Państwowego.

8. Prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i druków.

9. Przygotowywanie warunków materialno-technicznych niezbędnych do przeprowadzania wyborów, referendów i konsultacji.

10.Przyjmowanie skarg i wniosków, w tym do protokołu, ich ewidencjonowanie i prowadzenie właściwych dla tych spraw teczek rzeczowych.

11.Przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno - rentowych.

12.Prowadzenie prenumeraty czasopism i zakupu książek dla potrzeb urzędu.

13.Kompletowanie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

14.Analizowanie zapotrzebowania urzędu, GOPS, PGK i GCK na materiały biurowe, precyzowanie zamówień w tym zakresie, dokonywanie zakupów, wydawanie tych materiałów na stanowiska pracy, prowadzenie ich ewidencji.

15.Zakup środków czystości i prowadzenie ewidencji wydanych.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Wasilewska

Wprowadzający: Irena Wasilewska

Modyfikujący: Irena Wasilewska

Data modyfikacji: 2006-07-13

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-13