O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 15  LISTOPADA 2019 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM

ODBĘDZIE SIĘ

XIV SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE OBRAD 

O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 25 października 2019 r.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2028.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej w wybranych zakresach  w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Nowym Aleksandrowie przeprowadzonej w dniach 28,29,30 października 019 r.
  8. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                 Krzysztof Pogorzelski

 

Projekty uchwał, imienne wykazy głosowań przeprowadzanych na sesjach Rady Gminy są udostępniane na stronach internetowych: bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl, www.dobrzyniewo.pl oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr 10

Link do transmisji z sesji Rady Gminy zostanie podany w dniu sesji

 

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzergorczyk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Mariola Grzegorczyk

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Modyfikujący: Mariola Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Mariola Grzegorczyk

Data publikacji: 2008-01-09