Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi") - klienci Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym  w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym za pomocą:

e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

fax 85 719 71 45

podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia poinformujemy osobę uprawnioną  o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie przez nią wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną, dogodną formę jego realizacji.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.). 

Osoba uprawniona ma  także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Rydzewska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2013-01-18

Modyfikujący: Leszek Dzienis

Data modyfikacji: 2013-01-18

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2013-01-18