Rok 2007

  • Uchwała Nr XII/43/07  - W sprawie opłaty targowej.

  • Uchwała Nr XII/44/07 -  W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dobrzyniewo Duże oraz jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów -Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

    Uchwała Nr XVII/65/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoo odprowadzania ścieków.

  • Uchwała XVII/66/07  - W sprawie zmiany uchwały NR XL/177/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

  • Uchwała Nr XVII/67/07 - W sprawie opłaty od posiadania psów.

Metryka strony

Udostępniający: Irena Szałkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2008-03-19

Modyfikujący: Leszek Dzienis

Data modyfikacji: 2011-12-21

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2008-03-19