O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 14 wrzesnia 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

XLVI SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 13 sierpnia 2018 r.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2022,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła-Dobrzyniewo Duże (szkoła)- budowa sieci kanalizacji deszczowej (Gm. Dobrzyniewo Duże)”- koszt dokumentacji projektowej,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B w m. Gniła – kontynuacja robót”

6. Przedstawienia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzyniewo Duże:

a) umorzeń i zwolnień w podatkach stosowanych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże oraz skarg i interpelacji kierowanych do Urzędu Gminy w 2017 r.

b) realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami i ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych.

7. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji

 

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10


                                                               


 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                             Mirosław Kłosek

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzergorczyk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Data modyfikacji: 2018-09-10

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2008-01-09