O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 31 STYCZNIA 2018 r.

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GNIŁEJ

ODBĘDZIE SIĘ

 XXXIX SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 29 grudnia 2017 r.

4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017,

b)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły polegająca na budowie jednostronnego chodnika (gm. Dobrzyniewo Duże)”,

c)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B w m. Gniła ( gm. Dobrzyniewo Duże)”,

d)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka (gm. Dobrzyniewo Duże)”,

e)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)”,

f)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Kopisk-droga krajowa nr 8 (gm. Dobrzyniewo Duże)”,

g)  zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budowli lub ich części wykorzystywanych pod infrastrukturę  „ostatniej mili”,

h)  zmiany uchwały w sprawie członkostwa Gminy Dobrzyniewo Duże w Lokalnej Grupie Działania-Puszcza Knyszyńska

i)   ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

j)   ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym,

6. Oświadczenie Rady Gminy w sprawie zasad użytkowania i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

7. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2017 r.

8. Zatwierdzenie planów pracy komisji na 2018 r.

9. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                             Mirosław Kłosek

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzergorczyk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Data modyfikacji: 2018-01-23

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2008-01-09