Ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 30 listopada 2017 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 XXXVI SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 27 października 2017 r.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2017-2022,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach,

e) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Obrubnikach,

f) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Aleksandrowie,

g) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Fastach,

h) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym,

i) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie wspierania rozwoju sportu

6. Przedstawienie wyników kontroli realizacji budżetu odnośnie utrzymania, przejezdności i odśnieżania dróg przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w dniach 20,21,22 listopada 2017 r.

7. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      Mirosław Kłosek

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2017-11-21

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23