Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 24 LUTEGO 2017 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 XXVIII SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 27 stycznia 2017 r.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

b) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

c) w sprawie wystąpienia Gminy Dobrzyniewo Duże ze stowarzyszenia „ Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” 

6. Przedstawienie wyników kontroli umorzeń i zwolnień w podatkach stosowanych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże oraz analizy dokumentacji skarg i interpelacji kierowanych do Urzędu Gminy w 2016 r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzyniewo Duże na posiedzeniach w dniach 15,16,17 lutego 2017 r.

7. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  8

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                             Mirosław Kłosek 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                        Mirosław Kłosek

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2017-02-16

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23