Ogłoszenia

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM

ODBĘDZIE SIĘ

XII SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE OBRAD 

O  GODZ. 8.00 .

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 19 sierpnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Dobrzyniewo Duże w 2019 r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2028.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sezamkowa w miejscowości Dobrzyniewo Duże.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli: gospodarki finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2018 przeprowadzonej w dniach 8,9,10.05.2019 r.; Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym przeprowadzonej w dniach 24,25,26.06.2019 r.; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzonej w dniach 22,26,27.08.2019 r.
 10. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Projekty uchwał, są udostępniane na stronach internetowych: bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl, www.dobrzyniewo.pl oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr 10

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                    Krzysztof Pogorzelski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Mariola Grzegorczyk

Modyfikujący: Mariola Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2019-09-12

Opublikował: Mariola Grzegorczyk

Data publikacji: 2016-08-23