Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/140/05 W sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XXXIII/146/05 W sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XXXIII/151/05 W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
Uchwała Nr XL/176/05 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XL/177/05 W sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 178/05 W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XLII/184/05 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Wasilewska

Wprowadzający: Irena Wasilewska

Modyfikujący: Irena Wasilewska

Data modyfikacji: 2006-08-04

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-28