2019

Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże

Budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Trzecie zapytanie ofertowe na realizację usługi opracowania "Planu transgranicznego zarządzania kryzysowego" oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego w związku z realizacją projektu pn. "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" (ang. The new approach to the cross-border emergency management system)

Drugie zapytanie ofertowe na realizację usługi opracowania „Planu transgranicznego zarządzania kryzysowego” oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego w związku z realizacją projektu pn.: „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management system

Przebudowa ulic gminnych wraz z budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i drenaży w ciągu ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże

Dostawa fabrycznie nowych, średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostki OSP Letniki oraz dla OSP Pogorzałki

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ogrodniki, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże, oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 657 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów nr geod. 749

Zapytanie ofertowe na realizację usługi opracowania „Planu transgranicznego zarządzania kryzysowego” oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego w związku z realizacją projektu pn.: „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management system

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85

Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Bohdan

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące realizacji usługi audytu zewnetrznego w ramach projektu pn. „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management system) nr PLBU.03.02.00-20-0497/17-00

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w latach 2019-2020 w obiektach Zamawiającego

Budowa 5 obiektów sportowo – rekreacyjnych – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dr. gm. Nr 105458B) położonej na działce nr 42, w obrębie wsi Nowe Aleksandrowo na odcinku o długości 0,982 km

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej i wykonania przyłączy wodociągowych w Dobrzyniewie Dużym w obrębie ul. Zagórnej i Sosnowej 

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Fasty o nr geod. 25/1

Zapytanie ofertowe dot. konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kozińce

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie, obręb Kozińce, gmina Dobrzyniewo Duże

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej obiektów budowlanych

Zapytanie o cenę na wykonanie usługi w zakresie: „Sprzątania przystanków autobusowych łącznie z odbiorem nieczystości stałych ze śmietniczek na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże"

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rekultywacji terenu na działkach w obrębie Dobrzyniewo Kościelne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w położonej w miejscowości Zalesie

Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejście przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo Kośc., Dobrzyniewo D. – ul. Kościelna w Gminie Dobrzyniewo Duże

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynicach

Odbieranie i tarnsport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże

Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w WDK Kozińce

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2019-01-25

Wprowadzający: Mariola Grzegorczyk

Modyfikujący: Mariola Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2019-11-13

Opublikował: Mariola Grzegorczyk

Data publikacji: 2019-01-25