ZARZĄDZENIE NR  9/2013

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 01  lutego  2013 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, zarządzam co następuje :

§ l. 1.Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Struktura Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 września 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2006-12-07

Data modyfikacji: 2013-03-14

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2006-07-12