2017

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017

 

Projekt Budżetu Gminy na rok 2017

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

z 30.06.2017 roku

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

z 31.12.2017 roku

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała XXXVIII/206/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Rudnicka - Dobrzyńska

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-07-05

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-11-25