2018

Projekt Budżetu Gminy na rok 2018

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

za pierwszy kwartał 2018

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za drugi kwartał 2018

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za trzeci kwartał 2018

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytotialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-04-12

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-10-31

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-04-12