Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2004 r.

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli Przedmiot (zakres) kontroli
1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 18.03.2004 r.

Ewidencja, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 25.03-26.03.2004 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej:zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe macierzyńskie, okresowe.

3.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

16.07.2004 r.

Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 06.08.2004 r. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
5. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

24.09-27.09.2004 r.

14.10-27.10.2004 r.

02.11-26.11.2004 r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za 2003 rok.
6. Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku.

16.12-17.12.2004 r.

Kontrola bhp i prawa pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu, tel. 085 742 81 55.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Wojtkielewicz

Wprowadzający: Wiesława Wojtkielewicz

Data wprowadzenia: 2006-11-17

Data modyfikacji: 2006-11-17

Opublikował: Wiesława Wojtkielewicz

Data publikacji: 2006-11-17