Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2009 roku

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli
Przedmiot (zakres) kontroli
1.
Wojewoda Podlaski    w Białymstoku
09.03.2009r.
Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych
2.
Archiwum Państwowe w Białymstoku
17.07.2009r.
Postępowanie z materiałami archiwalnymi archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego
3.
Archiwum Państwowe w Białymstoku
29.10.2009r.
Postępowanie z materiałami archiwalnymi archiwum zakładowego Urzędu Gminy
4.Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku
16.11.2009r.
Kontrola prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
5.Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Białymstoku27.11.209r.Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

 

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna

w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu,

tel. 085 742 81 55.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Jackowska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2011-02-10

Data modyfikacji: 2011-02-10

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2011-02-10